تماس با ما
نشانی:
تهران،بلوار میرداماد،حدفاصل میدان مادر و خیابان شریعتی ،پلاک 21
کد پستی:1911934893
تلفن تماس:
فروش داخلی:22926034-021
021-22223931
021-22926032
021-22259077
فروش صادرات: 22262614-021
دورنگار:  22222366-021
پست الکترونیک:SINA@SINATILE.IR

نشانی:
تهران،بلوار میرداماد،حدفاصل میدان مادر و خیابان شریعتی ،پلاک 21
کد پستی:1911934893
تلفن تماس:22277293-021
دورنگار:22270281-021
پست الکترونیک:purchase@sinatile.ir

نشانی:
تهران،بلوار میرداماد،حدفاصل میدان مادر و خیابان شریعتی ،پلاک 21
کد پستی:1911934893
تلفن تماس:22271797-021
دورنگار:  22271797-021
پست الکترونیک:financial@sinatile.ir

نشانی:
استان مرکزی،شهرستان ساوه،شهرک صنعتی کاوه،خیابان نهم
کد پستی:3914354375
تلفن تماس:
086-42342812
086-42342813
086-42342814
086-42342815
دورنگار:  42342635-086
پست الکترونیک:factory@sinatile..ir

نشانی:
تهران،بلوار میرداماد،حدفاصل میدان مادر و خیابان شریعتی،پلاک21
کد پستی:1911934893
پست الکترونیک:A.MORADI@SINATILE.IR

ارسال پیام - انتقادات، پیشنهادات
Cancel   Send