مزایده و مناقصه
  آگهی مزایده حراج حضوری (نوبت دوم)-اقلام ضایعاتی-7بهمن ماه 1398-روزنامه اطلاعات
تاریخ: 1398/11/08  
<  آگهی مزایده فروش دستگاه سواری دنا-7 دیماه 98-روزنامه اطلاعات-سیناکاشی
تاریخ: 1398/10/07  
  آگهی مزایده فروش اقلام مازاد-روزنامه اطلاعات-26 آذرماه 1398-سیناکاشی
تاریخ: 1398/10/07  
  آگهی مزایده حراج حضوری-اقلام ضایعاتی-26آذرماه 1398-روزنامه اطلاعات-سیناکاشی
تاریخ: 1398/10/07  
<  آگهی مناقصه انتخاب پیمانکار-تجهیز فروشگاههای انحصاری سیناکاشی-4آذرماه 98
تاریخ: 1398/09/04  
<  آگهی مزایده نوبت اول-اقلام ضایعاتی-29 آبانماه 98-سیناکاشی
تاریخ: 1398/08/29  
<  مزایده حراج حضوری نوبت دوم-اقلام ضایعاتی-11شهریورماه98-سیناکاشی
تاریخ: 1398/06/11  
<  مزایده حراج حضوری-اقلام ضایعاتی-19مردادماه98-سیناکاشی
تاریخ: 1398/05/19  
<  مناقصه تهیه و تامین و ارائه سرویس ایاب و ذهاب -9مردادماه 98-سیناکاشی
تاریخ: 1398/05/09  
<  مناقصه نوبت دوم-طبخ و سرویس رستوران-12 تیرماه98-سیناکاشی
تاریخ: 1398/04/12  
Page 1 of 2First   Previous   [1]  2  Next   Last