دعوت به همکاری
فرصت شغلی
نام و نام خانوادگی  
کد ملی  
تلفن  
تحصیلات  
پست الکترونیک    
عنوان شغل درخواستی
تاریخ تولد
سال    ماه    روز
 
جنسیت    
وضعیت تاهل
ملیت  
زبانهای مکالمه  
فایل رزومه 
نشانی


                                               
مرتبط با دعوت به همکاری 
خواهشمند است رزومه خود را در قالب فایل( PDF) ارسال فرمائید.
*آگهی دعوت به همکاری شرکت صنایع کاشی و سرامیک سینا-اردیبهشت 99
*آگهی دعوت به همکاری شرکت صنایع کاشی و سرامیک سینا-بهمن 98
*آگهی دعوت به همکاری شرکت صنایع کاشی و سرامیک سینا-آذر 1398
*آگهی دعوت به همکاری شرکت صنایع کاشی و سرامیک سینا-شهریور 1398
*آگهی دعوت به همکاری شرکت صنایع کاشی و سرامیک سینا-اردیبهشت 1398
*آگهی دعوت به همکاری شرکت صنایع کاشی و سرامیک سینا -خرداد 1397
آگهی دعوت به همکاری شرکت صنایع کاشی و سرامیک سینا مورخ 96/06/11
*آگهی دعوت به همکاری شرکت صنایع کاشی و سرامیک سینا مورخ 96/04/31
*آگهی دعوت به همکاری شرکت صنایع کاشی و سرامیک سینا مورخ 96/02/10
*آگهی دعوت به همکاری شرکت صنایع کاشی و سرامیک سینا مورخ 95/10/19
*آگهی دعوت به همکاری شرکت صنایع کاشی و سرامیک سینا مورخ 95/8/4
*آگهی دعوت به همکاری شرکت صنایع کاشی و سرامیک سینا مورخ95/6/16
*آگهی استخدام شرکت صنایع کاشی و سرامیک سینا
*شیوه نگارش یک رزومه استاندارد - اینجا