کاشی للارضیات : 70*25
بولینا
ژولیا
پارمیس
پارین
گلوریا
مارینو
آپتیموس آبی
آپتیموس طوسی
هاوانا