ترکیب اعضاء هیات مدیره و کمیته های تخصصی
نام و نام خانوادگی به نمایندگی از موظف / غیر موظف سمت در هیات مدیره تحصیلات رشته ی تحصیلی
حسین شجاعی فرد شرکت پیوند آتیه ایرانیان غیر موظف رئیس هیات مدیره دکتری مدیریت بازرگانی
سید نظام الدین اشرفی زاده شرکت ره نگار خاور میانه پارس غیر موظف نایب رئیس هیات مدیره دکتری متالوژی و مواد
رضا قلی زاده طهرانی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی غیر موظف عضو هیات مدیره  کارشناسی ارشد حسابداری
علیرضا احدیان گسترش صنایع معدنی کاوه پارس موظف عضو هیات مدیره کارشناسی مهندسی سرامیک
ترکیب اعضاء کمیته حسابرسی
نام و نام خانوادگی عضو غیر موظف در هیات مدیره شخص حقوقی عضو مستقل عضو مالی سمت مقطع تحصیلی تاریخ عضویت
رضا قلی زاده تهرانی بله بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی خیر بله رئیس کمیته کارشناسی ارشد 1400/07/14
عباس عطایی خیر - بله خیر عضو کمیته کارشناسی ارشد 1402/03/28
وحید رضایی خیر - بله خیر عضو کمیته کارشناسی 1399/05/20
ترکیب اعضاء کمیته ریسک
نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی سمت
علیرضا احدیان کارشناسی رئیس کمیته
احمد رضایی لعل کارشناسی عضو کمیته
صدراله عباسی کارشناسی ارشد عضو کمیته
ترکیب اعضاء کمیته انتصابات
نام و نام خانوادگی سمت مدرک تحصیلی
سید نظام الدین اشرفی زاده رئیس کمیته دکتری
حسین شجاعی فرد عضو کمیته دکتری
علیرضا احدیان عضو کمیته کارشناسی
معرفی معاونت مالی واقتصادی ومدیر حسابرسی داخلی
معاون مالی و اقتصادی رشته تحصیلی مقطع تحصیلی تاریخ انتصاب
صدرالله عباسی حسابداری کارشناسی ارشد 1400/09/30
روزبه درنشان حسابداری کارشناسی 1397/04/01