ماموریت
ماموریت شرکت
تولید انواع محصولات کاشی و سرامیکی متنوع با کیفیت متمایز جهت عرضــــه به بازارهای مختلف هدف(آسیا، آفریقا، اروپا) با استفاده از فناوری های نوین و دانش محور و سرمایه انسانی توانمند در راستای ارزش آفرینی برای ذینفعان و همچنیـن تولید انواع محصولات چینی بهداشتی متناسب با تقاضای بازار در جهت تکمیــل سبد محصولات.
چشم انداز
چشم انداز شرکت
سرآمدی و رهبری برترین برندها در صنعت کاشی و سرامیک در سطح کشور، منطقه منا و کشورهای مشترک المنافع و همچنین ارائه انواع محصولات چینی بهداشتی با کیفیت مناسب وقابل رقابت با رقبای داخلی وخارجی.
ارزش ها
ارزش های سازمانی
س: سازمان متعالی و سبز
ی: یکتا بودن در تولید و ارائه محصولات با کیفیت
ن: نوآوری و خلاقیت
ا: آراستگی محیط کار و محیط زیست
ک: کار گروهی و تیمی
ا: افزایش رضایت مشتریان و ذینفعان
ش: شراکت پایدار
ی: یادگیری و بهبود مستمر