1- گروه کاشی و سرامیک سینا با سه دهه فعالیت، از با سابقه ترین شرکت های تولیدکننده کاشی، سرامیک، پرسلان و چینی بهداشتی در ایران است.ما فعالیت و تولید خود را از سال ١٣٧٤ آغاز کرده ایم
2- کارخانجات گروه کاشی و سرامیک سینا در استان مرکزی، شهرک صنعتی کاوه در شهرستان ساوه مستقر شده است
3- ما با شعار ماندگار خاك را به هنر کیمیا کنیم در عرصه تولید فعالیت و بالغ بر ٧٤٠ سرمایه انسانی داریم
4- گروه کاشی و سرامیک سینا مشتمل بر ٥ برند سیناكاشی، سورناكاشی، ستیناكاشی ،ساریناكاشی و سینا چینی می باشد
5- گروه کاشی و سرامیک سینا دارای نمایشگاه های اختصاصی در کشورهای هدف صادراتی است که محصولات گروه را مستقیما به مصرف کنندگان خود عرضه می نماید
6- سینا کاشی در سال ١٤٠١ به عنوان صادر کننده مدال آور ملی انتخاب، معرفی و مورد تقدیر قرار گرفت
7- گروه کاشی و سرامیک سینا، منتخب ٩ دوره صادرکننده نمونه ملی بوده که ٧٠ درصد محصولات خود را به بیش از ۲۵ کشور صادر می نماید
8- گروه کاشی و سرامیک سینا با داشتن ١٥٠ نمایندگی فروش در سراسر کشور، تولیدات خود را به بازار عرضه مینماید
9- در گروه کاشی و سرامیک سینا، کیفیت یک شعار نیست، بلکه یک فرهنگ سازمانی است در سینا کاشی، کیفیت مسابقه ای است بدون خط پایان
10- محصولات تولیدی گروه کاشی و سرامیک سینا شامل: سوپرسرامیک، پرسلان های ترافیکی ، کاشی دیوار، سوپر پرسلان، سوپرپرسلان نانو پولیش و چینی بهداشتی میباشد
11- ما در مسیر تولید، گواهینامه های گوناگونی از جمله CE, ISO9001,ISO14001,NACI را کسب کرده ایم تا تولیدی استاندارد و همتراز با استانداردهای جهانی داشته باشیم
12- گروه کاشی و سرامیک سینا با رعایت استانداردهای زیست محیطی، برگزیده انجمن متخصصان محیط زیست کشور بوده تا تولیدی سبز و مطابق با استانداردهای زیست محیطی داشته باشد