پرسلان سایز ٦٠*٦٠

السیس
تنریف
سیلک
شاین
میراسل
گوزل
بلانکو
استار
ماکان
تنریف
زیبانا
سارای
ژیوا
ونگوک
نارسیس
گوبا
مایا
آیلین - طوسی
کرم-آیلین
پالیو
مادورا
بالکان
رافائل
بوگاتی
لومانا
بوسو
توسکا
راش
ورساچه
السیس
اوهایو
سنیا
وستین
چستر