سینا-کاشی
تماس با ما
دفتر فروش :
نشانی: تهران،بلوار میرداماد،حدفاصل میدان مادر و خیابان شریعتی ،پلاک 21
کد پستی : 1911934893
تلفن های تماس فروش داخلی :
021-22926034 021-22223931 021-22926032 021-22259077
فروش صادرات: 22262614-021
دورنگار: 22222366-021
پست الکترونیک:SINA@SINATILE.IR
واحد بازرگانی :
نشانی: تهران،بلوار میرداماد،حدفاصل میدان مادر و خیابان شریعتی ،پلاک 21
کد پستی:1911934893
تلفن تماس:22277293-021
دورنگار:22270281-021
پست الکترونیک:purchase@sinatile.ir
واحد مالی :
نشانی: تهران،بلوار میرداماد،حدفاصل میدان مادر و خیابان شریعتی ،پلاک 21
کد پستی:1911934893
تلفن تماس:22271797-021
دورنگار: 22271797-021
پست الکترونیک:financial@sinatile.ir
واحد امور سهام :
نشانی: تهران،بلوار میرداماد،حدفاصل میدان مادر و خیابان شریعتی ،پلاک 21 
کد پستی:1911934893 
تلفن تماس:26409500-021 
دورنگار: 22262612-021 
پست الکترونیک:s.baghiabadi@sinatile.ir
کارخانه :
نشانی: استان مرکزی،شهرستان ساوه،شهرک صنعتی کاوه،خیابان نهم
کد پستی:3914354375
تلفن های تماس :
086-42342812 086-42342813 086-42342814 086-42342815
دورنگار: 42342635-086
پست الکترونیک:factory@sinatile..ir
واحد ارتباطات و تبلیغات :
نشانی: تهران،بلوار میرداماد،حدفاصل میدان مادر و خیابان شریعتی ،پلاک 21
کد پستی:1911934893
پست الکترونیک:A.MORADI@SINATILE.IR
شبکه های اجتماعی :ارتباط با اعضای هیئت مدیره

اطلاعات تماس شما

بازخورد شما

دی ان ان