اعضای هیات مدیره
ترکیب اعضای هیات مدیره شرکت صنایع کاشی و سرامیک سینا ( سهامی عام )
نام و نام خانوادگی به نمایندگی از موظف / غیر موظف سمت در هیات مدیره تاریخ عضویت تحصیلات رشته ی تحصیلی میزان مالکیت سهام
علی قیامتیون شرکت پیوند آتیه ایرانیان غیر موظف رئیس هیات مدیره 1382/06/25 فوق لیسانس مکانیک 2.520
سید نظام الدین اشرفی زاده شرکت ره نگار خاور میانه پارس غیر موظف نایب رئیس هیات مدیره 1381/10/28 دکتری متالوژی و مواد 3.480
رضا قلی زاده طهرانی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی غیر موظف عضو هیات مدیره -  فوق لیسانس حسابداری -
علیرضا احدیان مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا موظف عضو هیات مدیره - لیسانس متالوژی و مواد -مدیر عامل رشته تحصیلی مقطع تحصیلی
رضا عزیزیان شیمی کارشناسی

ترکیب اعضای کمیته حسابرسی شرکت صنایع کاشی و سرامیک سینا(سهامی عام)
نام و نام خانوادگی سمت عضو غیر موظف در هیات مدیره شخص حقوقی عضو مستقل عضو مالی مقطع تحصیلی تاریخ عضویت
سید نظام الدین اشرفی زاده رئیس کمیته بله شرکت ره نگار خاورمیانه پارس خیر خیر دکتری 1399/07/30
حسین شاه بلاقی عضو کمیته خیر - بله بله کارشناسی ارشد 1399/05/20
وحید رضایی عضو کمیته خیر - بله بله کارشناسی 1399/05/20

مدیر حسابرسی داخلی رشته تحصیلی مقطع تحصیلی تاریخ انتصاب
روزبه درنشان حسابداری کارشناسی 1397/04/01

ترکیب اعضای کمیته ریسک شرکت صنایع کاشی و سرامیک سینا(سهامی عام)
نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی سمت
علیرضا احدیان لیسانس رئیس کمیته
احمد رضایی لعل لیسانس عضو کمیته
صدراله عباسی کارشناسی ارشد عضو کمیته

ترکیب اعضای کمیته انتصابات شرکت صنایع کاشی و سرامیک سینا(سهامی عام)
نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی سمت
سید نظام الدین اشرفی زاده دکترا رئیس کمیته
ابوالفضل غلامی کارشناسی ارشد عضو کمیته
رضا عزیزیان کارشناسی عضو کمیته

معاون مالی و اقتصادی رشته تحصیلی مقطع تحصیلی تاریخ انتصاب
صدرالله عباسی حسابداری کارشناسی 1400/09/30

دی ان ان