اعضای هیات مدیره
ترکیب اعضای هیات مدیره شرکت صنایع کاشی و سرامیک سینا ( سهامی عام )
نام و نام خانوادگی به نمایندگی از موظف / غیر موظف سمت در هیات مدیره تاریخ عضویت تحصیلات رشته ی تحصیلی میزان مالکیت سهام
حسین شجاعی فرد شرکت پیوند آتیه ایرانیان غیر موظف رئیس هیات مدیره - دکتری مدیریت بازرگانی
سید نظام الدین اشرفی زاده شرکت ره نگار خاور میانه پارس غیر موظف نایب رئیس هیات مدیره - دکتری متالوژی و مواد
رضا قلی زاده طهرانی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی غیر موظف عضو هیات مدیره -  کارشناسی ارشد حسابداری -
علیرضا احدیان گسترش صنایع معدنی کاوه پارس موظف عضو هیات مدیره - کارشناسی مهندسی سرامیک -مدیر عامل رشته تحصیلی مقطع تحصیلی
علیرضا احدیان مهندسی سرامیک کارشناسی

ترکیب اعضای کمیته حسابرسی شرکت صنایع کاشی و سرامیک سینا(سهامی عام)
نام و نام خانوادگی سمت عضو غیر موظف در هیات مدیره شخص حقوقی عضو مستقل عضو مالی مقطع تحصیلی تاریخ عضویت
رضا قلی زاده تهرانی رئیس کمیته بله بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی خیر خیر دکتری 1399/07/30
سیاوش محمودی عضو کمیته خیر - بله بله کارشناسی ارشد 1399/05/20
وحید رضایی عضو کمیته خیر - بله بله کارشناسی 1399/05/20

مدیر حسابرسی داخلی رشته تحصیلی مقطع تحصیلی تاریخ انتصاب
روزبه درنشان حسابداری کارشناسی 1397/04/01

ترکیب اعضای کمیته ریسک شرکت صنایع کاشی و سرامیک سینا(سهامی عام)
نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی سمت
علیرضا احدیان کارشناسی رئیس کمیته
احمد رضایی لعل کارشناسی عضو کمیته
صدراله عباسی کارشناسی ارشد عضو کمیته

ترکیب اعضای کمیته انتصابات شرکت صنایع کاشی و سرامیک سینا(سهامی عام)
نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی سمت
سید نظام الدین اشرفی زاده دکتری رئیس کمیته
حسین شجاعی فرد دکتری عضو کمیته
علیرضا احدیان کارشناسی عضو کمیته

معاون مالی و اقتصادی رشته تحصیلی مقطع تحصیلی تاریخ انتصاب
صدرالله عباسی حسابداری کارشناسی 1400/09/30

دی ان ان