گزارش نمایشگاه
  حضور گروه کاشی و سرامیک سینا در نمایشگاه صنعت ساختمان تهران

بیست و سومین نمایشگاه صنعت ساختمان تهران از 12 الی 15 مردادماه 1402 با حضور بیش از 800 شرکت فعال در صنعت ساختمان در مرکزنمایشگاهی تهران واقع در خیابان سئول برگزار گردید که گروه کاشی و سرامیک سینا با برپایی غرفه برای نخستین بار در این نمایشگاه حضور یافت 

تاریخ: پنجشنبه, 12 مرداد,1402  
  گزارش حضور کاشی سینا در نمایشگاه کاشی و سرامیک روسیه (باتیمات) - 2016
تاریخ: [SHAMSIPUBLISHSTARTDATE]  
  گزارش حضور کاشی سینا در نمایشگاه سویساما اسپانیا - 2016
تاریخ: یکشنبه, 18 بهمن,1394  
  گزارش حضور کاشی سینا در نمایشگاه صنعت ساختمان آذربایجان- 2015
تاریخ: دوشنبه, 09 آذر,1394  
  گزارش حضور کاشی سینا در نمایشگاه کاشی و سرامیک ایتالیا(چرسای) - 2015
تاریخ: چهارشنبه, 29 مهر,1394  
  گزارش حضور کاشی سینا در نمایشگاه صنعت ساختمان قزاقستان - 2015
تاریخ: چهارشنبه, 29 مهر,1394  
  گزارش حضور کاشی سینا در نمایشگاه صنعت ساختمان کره جنوبی - 2015
تاریخ: [SHAMSIPUBLISHSTARTDATE]  
  گزارش حضور کاشی سینا در اولین نمایشگاه اختصاصی ایران در نیجریه-2015
تاریخ: یکشنبه, 07 تیر,1394  
  گزارش حضور کاشی سینا در نمایشگاه صنعت ساختمان روسیه-2015
تاریخ: چهارشنبه, 09 اردیبهشت,1394  
  گزارش حضور کاشی سینا در نمایشگاه صنعت ساختمان عمان-2015
تاریخ: چهارشنبه, 09 اردیبهشت,1394  

دی ان ان